ΑΓΓΕΛΙΑ

2 secs

Αναλυτικά
Τελειόφοιτοι Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων Απαραίτητη προϋπόθεση προϋπηρεσία 5 ετών σε Ξενοδοχείο Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας Προσόν θα θεωρηθεί η εμπειρία στο τομέα των οργανωμένων εκδρομών καθώς και η εμπειρία σε ανάλογη θέση

Παρακαλούνται να αποστέλλονται βιογραφικά στο email : info@samothrakibeach. gr