ΑΓΓΕΛΙΑ

2 secs


2310797777
Αναλυτικά
Ζητείται οδηγός ex-van για προώθηση Ζαχαρωτών Προϊόντων. Σκοπός η διατήρηση υφιστάμενου πελατολογίου και η διμιουργία νέου. Πλήρης απασχόληση. Περιοχή ευθύνης Αλεξανδρούπολη και όμορων Νομών. Επικοινωνία : komaris.ioannis@gmail.com , τηλ.2310797777.