ΑΓΓΕΛΙΑ

2 secs

Αναλυτικά
Τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών «Μάμμου» ζητούν καθηγήτρια/-ή Αγγλικών για 3ωρη με 6ωρη απασχόληση σε τάξεις juniors. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι απαραιτήτως απόφοιτοι Αγγλικής Φιλολογίας με άριστη προφορά και ευχέρεια λόγου (near-native speaker fluency), πολύ καλή γνώση Η/Υ και κάτοχοι άδειας διδασκαλίας. Απαραίτητα προσόντα ο ενθουσιασμός, η ικανότητα στις διαπροσωπικές σχέσεις και το πνεύμα ομαδικότητας και συνεργασίας. Παρέχονται άριστες συνθήκες εργασίας. Παρακαλούμε επικοικωνήστε μαζί μας εφόσον πληρούνται τα παραπάνω κριτήρια.
Αποστολή βιογραφικών: mammouschool@yahoo.gr