ΑΓΓΕΛΙΑ

2 secs

Αναλυτικά
Από τη Μεταφορική εταιρία ΔΙΜΕΤ ΕΠΕ ζητείται Λογιστής με γνώσεις σε βιβλία Γ' κατηγορίας, για πλήρη απασχόληση στην έδρα της εταιρίας στην Αλεξανδρούπολη.
Θα εκτιμηθεί ανάλογη προϋπηρεσία και γνώσεις σε φοροτεχνικά και εργασιακά θέματα.
Απαραίτητη προϋπόθεση να διαθέτει δίπλωμα οδήγησης και μεταφορικό μέσο. Αποστολή Βιογραφικού Σημειώματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση: evrostr@otenet.gr έως τις 19/01/2017